2008. december 26., péntek

Jane Roberts - Seth

Jane Roberts (1929–1984)
Az amerikai írónő neve elkerülhetetlenül egybeforrott, egy többdimenziós lény nevével, Seth-el . Mondhatjuk, hogy Seth és Jane Roberts egy írói páros, akik nem hagyományos eszköz készlettel - készletekkel? - próbálnak rámutatni az emberi létezés sokrétűségére, csodájára.Jane Roberts 1929. május 8-án született a New York állambeli Albany-ben Marie Burdo és Delmer Roberts egyetlen gyermekeként. Kétéves korában szülei elváltak; ezt követően anyjával együtt a New York állambeli Saratoga Springs szegénynegyedébe, anyai nagyapjához került. Bár Marie sokat dolgozott, kezdtek jelentkezni nála az arthritis deformans korai szakaszai, s végül kénytelenek voltak segélyre támaszkodni. 1952-ben ismerkedett meg a nála 10 évvel idősebb Robert F. Butts festőművésszel, akivel 1954. december 27-én házasodott össze, miután elvált első férjétől, Walter Zehtől. Művészeti és egyéb munkákból tartották fenn magukat. Jane Roberts fiktív tárgyú műveket, science-fiction-t (vagy ahogy ő nevezte: science fantasy-t), valamint verseket írt és publikált. 1963. szeptember 9-ének estéje mindkettejük életében fordulópontot jelentett. Jane Roberts – szokásához híven – íróasztalához telepedett, hogy költeményein dolgozzon. Váratlanul megtapasztalta élete első tudatos „paranormális” élményét: új ideák özöne robbant be elméjébe, s miközben tudata a jelek szerint elhagyta a testét, Jane egyúttal leírta a tudatában felmerülő gondolatokat is – így született meg a A fizikai univerzum mint ideakonstrukció című (máig kiadatlan) kézirat.
Az élményt követően férje biztatására Jane belekezdett egy ESP-t (ESP: extrasensory perception – érzékfeletti észlelés) kutató útmutató kalauz, a Hogyan fejlesszük ESP-képességeinket tervébe. A könyv megírásához férjével együtt különféle gyakorlatokba kezdett. Az egyik ilyen kísérlet a Ouija-tábla kipróbálását foglalta magába; Jane és Rob teljes meglepetésére a mutató mozogni kezdett, és üzeneteket betűzött ki. A következő próbák (vagy, ahogy nevezték, ülések) során Jane Roberts azt tapasztalta, hogy az üzenetek előbb jelennek meg a fejében, mint ahogy a mutató kibetűzné őket. A negyedik ülésen az üzenetek forrása Sethként mutatkozott be, s entitásnevükön kezdte el megnevezni Jane-t (Ruburt) és Robertet (Joseph).
Jane Roberts hamarosan hangosan is kimondta a fejében érzékelt szavakat – Seth médiumaként kezdett el beszélni, s férje jegyezte le (saját fejlesztésű gyorsírásával) a szövegeket. Jane Roberts impozáns tulajdonságai közé tartozik, hogy, míg egyfelől felkeltette kíváncsiságát a Seth-szövegek gondolati mélysége, újszerűsége és az anyag átadásával párhuzamosan jelentkező saját pszichés tapasztalatai, másfelől szinte egész életében folyamatosan kritikus hozzáállással illette a Seth-jelenséget. Az első néhány évben számos olyan kísérletet végzett férjével, melyek kifejezetten Seth és elméletei érvényességének megállapítását célozták. 1972-ben jelent meg Seth első könyve Seth beszél: A lélek örök érvényessége. Seth-könyv címmel (magyarul Seth könyve: A lélek örök érvényessége címmel jelent meg). A könyvet újabbak követték. Jane időközben saját művein is dolgozott: verseket, novellákat, mesekönyvet, regényeket és metafizikai írásokat írt. 1967-től (betegsége kezdetétől) 1982-ig (kórházba kerüléséig) emellett hetente két privát Seth-ülést is tartott.
1967 decemberétől kezdve ráadásul ESP-osztályokat is szervezett, hogy segítsen mások ESP-képességeinek fejlesztésében; kedden és csütörtökön tartotta az órákat, fejenként 3, 50 dollárért. Eleinte 5–10 ember jelent meg az órákon; az 1970-es évek elejére azonban már 30–40-re rúgott a hallgatók száma. Olykor Seth is felbukkant, és beszélgetésbe elegyedett a csoporttagokkal. E közeg újabb pszichés fejleményekkel szolgált Jane számára – magával hozta többek között a Sumari-jelenséget. Jane sokdimenziós személyiségének egyik aspektusa, a Sumari-személyiség 1971 novemberében kezdődően fejeződött ki Jane transzai során: olykor angolul, olykor sumari nyelven, olykor szavak nélkül – gesztikulálással, szöveget mellőző énekkel. A Sumari, mint azt maga a Sumari-személyiség és Seth is magyarázta, egy tudati család, melybe Jane és Rob tartoznak.
Az osztályok egészen 1975-ig folytatódtak, amikor Jane és Rob új – ezúttal saját – házba („a hegyi ház”-ba, ahogy Rob rendszerint utal rá) költözött addigi lakhelyükről, az Elmira belvárosában fekvő bérelt apartmanból. Ugyanebben az évben kezdődtek Roberts világszemlélet-tapasztalatai. Az élmények során – ahogy Seth magyarázta – Jane halott személyek továbbra is létező világszemléletére hangolódott rá, anélkül, hogy e személyekkel magukkal közvetlenül kommunikált volna. E módosult tudatállapotban kapott anyagokból születtek Paul Cézanne, majd William James és végül Rembrandt világszemléletét bemutató könyvei.
Folytatta emellett Seth újabb és újabb könyveinek átadását – még azt követően is, hogy egyre súlyosbodó állapota miatt kórházba került, ahol súlyosan csökkent aktivitású pajzsmirigy (hipotireózis), szinte totális hallásvesztés, kettős látás, enyhe vérszegénység és bimbózó felfekvések (decubitus ulcus) miatt kezelték. Felfekvései a kórházban elfertőződtek.Jane Roberts 1984. szeptember 5-én, 55 éves korában, álmában hunyt el. Halálát megelőzően arra kérte férjét, hogy jelentesse meg összes munkáját.
Robert F. Butts második feleségével, Laurel Lee Davies-szel együtt hosszú évek óta azon fáradozik, hogy teljesítse Jane Roberts kívánságát.
A mottó, mely szerint "Te teremted a valóságod" nem könnyen megrágható kijelentés. Seth-Jane-Seth könyveit azonban mindenkinek ajánlom, akármennyire is gondolja magát vallásosnak, hitetlennek vagy épp felvilágosultnak. Aki még egyáltalán nem hallott a Seth könyvekről, annak csak azt tudom mondani, hogy azok nem érthetetlen filozófiai tételekből építkeznek. Megcáfolhatatlan egyediség van bennük, és az írások egészét nézve mind gyakorlatias.
Na, de elég a szócséplésből, akit érdekel pl. a Seth könyve : Az klikkelhet a mek.oszk.hu-ra itt 3 fajta verzióban megvan és le is tölthető
Van egy nagyon jó, magyar "rajongói" oldal, a SETH.HU
Aki pedig kíváncsi Jane-re vagy Robert F. Butts-ra az a YouTube-on találhat többek közt egy
Interjút is róluk.
Kellemes teremtést és olvasást kívánok mindenkinek! :D

2008. november 9., vasárnap

Dsuang Dzsi álma

"Kétezer évvel ezelőtt Dsuang Dzsi,
a mester, egy lepkére mutatott.
- Álmomban - mondta, - ez a lepke voltam
és most kicsit zavarban vagyok.

- Lepke, - mesélte, - igen, lepke voltam,
s a lepke táncolt a napon,
és nem is sejtette, hogy ő Dsuang Dzsi...
És felébredtem... És most nem tudom,

most nem tudom, - folytatta eltűnődve,-
mi az igazság, melyik lehetek:
hogy Dsuang Dzsi álmodta-e a lepkét
vagy a lepke álmodik engemet? -

Én jót nevettem: - Ne tréfálj, Dsuang Dzsi!
Ki volnál? Te vagy: Dsuang Dzsi! Te hát! -
Ő mosolygott: - Az álombeli lepke
épp így hitte, a maga igazát! -

Ő mosolygott, én vállat vontam. Aztán
valami mégis megborzongatott,
kétezer évig töprengtem azóta,
de egyre bizonytalanabb vagyok,

és most már azt hiszem, hogy nincs igazság,
már azt, hogy minden kép és költemény,
azt, hogy Dsuang Dzsi álmodja a lepkét,
a lepke őt és mindhármunkat én."
/Szabó Lőrinc/

2008. október 30., csütörtök

Eckhart Tolle - Új Föld

Részletek Eckhart Tolle, Új Föld című könyvéből
(2011 08. 08. UPDATE: Lap alján a teljes könyv letöltési lehetőségei)

"A testedet alkotó atomok egykor csillagok belsejében izzottak, és még a legapróbb esemény okainak a száma is gyakorlatilag végtelen, s az egésszel fölfoghatatlan módokon kapcsolódik össze. Ha ki akarnád deríteni bármely esemény okát, akkor egészen a teremtés kezdetéig kellene visszamenned. A kozmosz nem kaotikus. Maga a kozmosz szó rendet jelent. Ám benne nem olyan rend uralkodik, amit az emberi elme valaha is megérthet, bár azt a rendet néha azért megpillanthatja. Életünk és a világ néha véletlenszerűnek vagy akár kaotikusnak tűnő eseménysorozata mögött magasabb szintű rend és cél kibontakozása rejlik. Gyönyörűen fogalmazódik meg ez a zenben: „Hull a hó, minden pehely a megfelelő helyre.”
          Ezt a magasabb szintű rendet gondolkozással sohasem érthetjük meg, mert bármit is gondolunk, az tartalom; a magasabb szintű rend azonban a tudat formamentes világából, az egyetemes intelligenciából származik. Ám megpillanthatjuk azt, és ami ennél még több, összhangba is hozhatjuk magunkat vele, ami azt jelenti, hogy a magasabb szintű cél megvalósulásának tudatos résztvevőivé válhatunk Ha valaki túlságosan a gondolkodásra hagyatkozik, akkor a valósága darabokra töredezik. Ez a feldarabolódás illúzió, ám amíg abba zártan élsz, nagyon is valóságosnak tűnik. Az univerzum azonban feloszthatatlan egész, amiben minden mindennel összefügg, amiben semmi sem elszigetelten létezik.
          A Lét örömét, ami az egyetlen igazi boldogság, semmilyen forma, tulajdon, siker, személy vagy esemény – bármi, ami veled történik – sem hozhatja el számodra. Az az öröm sohasem érkezhet el hozzád majd egyszer. Az a benned lévő, formamentes dimenzióból sugárzik elő, magából a tudatból, és így egy azzal, aki vagy. Erőteljes spirituális gyakorlat: adott esetben tudatosan hagyni az ego megkevesbedését, ahelyett, hogy megpróbálnád azt helyreállítani. Javaslom, időről időre kísérletezz ezzel! Ha például valaki kritizál, hibáztat vagy becsmérlő szavakat vág a fejedhez, ahelyett, hogy azonnal visszavágnál vagy védekeznél, ne tégy semmit! Hagyd, hogy az énképed megcsorbított legyen, és figyeld éberen, mit érzel mélyen, belül! Azáltal, hogy (az ego szemszögéből nézve) kevesebbé válsz, valójában kitágulsz, és helyet teremtesz a Létnek, hogy az előemelkedhessen.

Ekkor a látszólag meggyengült formán átragyoghat az igazi erőd, az, aki a formán túl te magad vagy. Ezt érti Jézus azon, hogy „tagadd meg magad” vagy „tartsd oda a másik arcodat is”. Hogyan lehet békésnek lenni most? Ha békét kötsz a jelen pillanattal. A jelen pillanat a „pálya”, ahol az életed „játszmája” történik. Sehol máshol nem történhetne. Ha már békét kötöttél a jelen pillanattal, figyeld meg, mi történik, milyen tettre vagy képes, illetve milyen tettet választasz? Pontosabban fogalmazva: mit tesz az élet rajtad keresztül? Négy szó hordozza az élet művészetének titkát, minden siker és boldogság titkát: egynek lenni az élettel. Egynek lenni az élettel azt jelenti: egynek lenni a mosttal. Ebben az esetben felismered, hogy nem te éled az életedet, hanem az élet él rajtad keresztül. Az élet a táncos, te pedig a tánc vagy. Az ego imádja a valósággal kapcsolatos neheztelést. Mi a valóság? Bármi, ami éppen van. Buddha úgy nevezte: tatata, azaz az élet ilyensége, ami nem több, mint ennek a pillanatnak az ilyensége. Ellenszegülni ennek az ilyenségnek: ez az ego egyik alapvető vonása. Mindenáron győznöm kell, különben megsemmisülök! Ez az illúzió. Az ego nem tudja, hogy az elmének és a gondolati álláspontnak semmi köze ahhoz, aki vagy, mert az ego maga a megfigyeletlen elme.
A legtöbb ember önmagát élete tartalma révén definiálja. Minden, amit érzékelsz, megtapasztalsz, teszel, gondolsz vagy érzel, az tartalom. A legtöbb ember figyelmét teljesen a tartalom köti le, és azzal azonosul. Amikor azt gondolod vagy mondod, hogy „az életem”, akkor nem arra az életre utalsz, aki vagy, hanem arra, amelyiked van, illetve amelyiked látszólag van. Tartalomra utalsz: a korodra, az egészségi állapotodra, a kapcsolataidra, a pénzügyeidre, a munkádra és az élethelyzetedre, valamint az érzelmi állapotodra. Életed belső és külső körülményei, múltad és jövőd, mind a tartalom világához tartoznak, ahogy az események is, vagyis mindaz, ami történik.
          Mi egyéb létezik, mint tartalom? Az, ami lehetővé teszi a tartalom létezését: a tudat belső tere. Az emberiség közös betegsége, hogy az embereket annyira lekötik a történések, oly mértékben hipnotizálja őket a változó formák világa, annyira elmerülnek életük tartalmában, hogy elfelejtették a lényeget, azt, ami túl van a tartalmon, túl van a formán, túl van a gondolaton. Annyira „magába szippantja” őket az idő, hogy megfeledkeztek az örökkévalóságról, ami az eredetük, az otthonuk, a sorsuk. Holott az örökkévalóság lényed élő valósága.
          Néhány éve Kínában járva egy hegytetőn álló sztúpa (buddhista templom) került az utamba, Guilin közelében. Aranyból készült felirat domborodott rajta. Megkérdeztem kínai vendéglátómat, mit jelent a felirat. „Azt jelenti: Buddha” – felelte.
 „De akkor miért két jel áll ott, s nem csak egy?” – kérdeztem. 
„Az egyik írásjel azt jelenti: ember. A másik azt: nem. Együtt a kettő pedig azt: Buddha.” 
Döbbenten álltam. A Buddhát jelölő írásjelek tehát már eleve tartalmazzák Buddha egész tanítását, és akiknek van szeme a látásra, azoknak az élet titkát is. Íme a valóságot fölépítő két dimenzió. A „dologság” és a „dologtalanság”, a forma és a forma megtagadása, ami annak felismerése, hogy a forma nem az, aki te valójában vagy. Az igazi szabadság és a megvilágosodott élet három oldala: kerülni az ellenállást, az ítélkezést és a ragaszkodást. Boldogtalan történet nélkül képtelenség boldogtalannak lenni.Fogadd el a jelen pillanatot, és találd meg azt a tökéletességet, ami minden formánál mélyebb, és amit az idő meg nem érint!"

S végül a kedvencem:
"The World can only change from within.” A világ csak csak belülről változhat meg."

UPDATE: (Nem én töltöttem fel ezeket az anyagokat, pusztán a google által talált tartalmakat osztom tovább, peace ;)
1 Tipp_ - érdekes "Új Föld" nevű oldal, vándor nézd meg tetszeni fog! :D
Link1_- Hangoskönyvként is fent van
Link2_- Google Docs
Link3_- Scribd

2008. október 29., szerda

Helene Hadsell

Helene Hadsell , született: Dél-Dakota, Aberdeen (1924-2010) amerikai előadó, bestseller írónő, a Nyerhetsz és a Két Valóság peremén című könyvek szerzője. Meglepően kevés konkrétum található róla, vélhetően azért, egyrészt mert nem napjaink ismert figurája, másodsorban, pedig mivel eleve „csak” egy két könyves író - azonban pályafutása nagyon is tartogat érdekességeket.
Istenfélő katolikus családban nőtt fel. 6 évesen, 56 éves nagyapja haldoklásával kellett szembesülnie, egy dohos szobában. Első különleges élményét ekkor élte át, a nagymamája azt mondta neki, hogy minden embernek van angyala, s ha az ideje lejárt az elviszi a túlvilágra. Helene azonban a semmiből megjelenő emberek csoportját látta a haldokló körül, akik „egyik” nagypapáját elvitték és egy „másikat” ott hagytak…aki már több lélegzetet nem vett. 15 évesen komoly reumás láz gyötörte, el jutott egy olyan pontra ahol könyörtelenül szembenézett önnön mulandóságával. Mikor már Istent is arra kérte; vegye el életét, meglátogatta őt egy Hírnök aki elmondta neki, hogy meggyógyult és, hogy az élet tartogat még jó néhány meglepetést neki: „Minden léleknek célja van.” És igen, másnap teljesen egészséges volt.„„Nyerhetsz című könyvében elmeséli miként nyert meg minden pályázatot és sorsolást, amin csak részt vett. De nem csupán ő, hanem még a gyerekei is! Nyereményeik összértéke meghaladja az egymillió dollárt. Mi a titkuk? Őszintén elmondja könyvében, egyetlen részletet sem titkol el. Agykontroll tanfolyamot végzetteknek „kötelező olvasmány”, mert benne megtalálhatóak a sikeres programozás legjelentősebb titkai.””
A Két valóság peremén további megtörtént csodák sorát beszéli el. Hallhatunk a levitáció, láthatatlanná válás, pozitív gondolatok, szavak nélküli – táv kommunikáció, előző életek és a holtak látásának furcsaságairól. Rendkívül személyes vallomás, X aktákat is meghaladó esetek csokorba gyűjtése.
Jose Silva-val, az agykontroll megteremtőjével, való megismerkedését is elmeséli és azt is, miként segítette őt a kezdeti időkben!
Paul Twitchell nevével is megismerkedhetünk, akit csak a „fantasztikus” jelzővel lehet igazán definiálni.

Két írása nálunk kereskedelmi forgalomban kapható, nem csak papíron, hanem hangos könyv formájában is. Személy szerint én mp-ban hallgattam és fejezzük ki úgy, hogy „nem teljesen legális forrásból szerezve.” Tehát, akit érdekel Mrs. Hadsell, az előtt tárva-nyitva állnak azok a bizonyos nyilvános fórumok – is.

Delta Sciences

Van egy Delta Sciences nevű oldal, amit Helene Hadsell hozzátartozói üzemeltetnek. Itt megtudhatjuk, hogy Delta Science néven Helene 1986-ban alapított egy lelkigyakorlatok végzésére alkalmas központot, ahol a világ legkülönbözőbb pontjairól érkezett emberek - mint például Anglia, Svájc, Magyarország (!), Peru és és az USA minden államából fordultak meg.
Egy alkalommal még Trinidad nagykövete is élvezte a központ nyugalmát. Helene 86 évesen hunyt el, a könyvében megadott születési dátum alapján 2010-ben. Helene kérésére a fia, Dike foglalkozik a könyvei kiadásával, azok elérhetőségével.
___________
Helene Hadsell-ről Kevés irományt találtam: nincs semmi konkrét, se a Wikipédián, se a google-on! Aki talál valami szükséges kiegészítő információt róla, annak megköszönném ha megosztaná! Köszönet…:D

2008. október 28., kedd

Szamszára

"A szó (saṃsāra, szanszkritul: संसार) jelentése 'létforgatag'. A motívum nem egyetlen valláshoz kapcsolódik, egyaránt jelen van buddhizmusban, a hinduizmusban, a dzsainizmusban és a szikhizmusban, de más ezekhez közelálló vallásokban is. A teozófiai illetve antropozófiai szellemi irányzatok reinkarnációs elméleteik igazolására előszeretettel hivatkoznak rá, mint 'örökkön örökké a létezés forgatagához láncoltság'-ra.
Szamszára címmel film is készült." /Forrás: Wikipedia
"A szamszára az ismétlődő születés és halál körforgását jelenti, amely során az élőlények lelke a haláluk után egyik testből a másikba vándorol (lélekvándorlás). Az ember karmája eredményeképpen újra és újra megszületik, néha gazdag, néha pedig szegény emberként, esetleg állatként vagy növényként. A Padma Purána szerint, ahogy már említettük, 8 400 000 létforma van az univerzumban, és a feltételekhez kötött léleknek ezek mindegyikében meg kell születnie. Miután a lélek (dzsíva) keresztülment e sok millió születésen, végre eléri az emberi létformát. Ekkor lehetőséget kap arra, hogy elkezdje az önmegvalósítás folyamatát. A védikus szentírások szerint, ha valaki elpazarolja az emberi létformát azzal, hogy életét csupán az érzéki élvezetek mámorának adja át, az ismételten rákényszerül az alacsonyabb létformákban való megszületésre." /Forrás: Terebess

1.

A "Szamszára" egy ezzel megegyező nevű blog folytatása.

Jó olvasást kívánok az ide tévedő kóbor lelkeknek!